HomeAktualizace Zásad územního rozvoje HLMP Aktualizace Zásad územního rozvoje HLMP

Aktualizace Zásad územního rozvoje HLMP

Hlavní město opět navrhuje rozšíření letiště v Ruzyni o paralelní dráhu a okruhu kolem Prahy v trase přes Suchdol. Veřejné projednání AZUR se bude konat ve středu 11.12. 2013 od 9:00 hodin ve velkém zasedacím sále MHMP na Mariánském náměstí v Praze 1. Připomínky k návrhu aktualizace může podat každý občan a to písemně do 18.12. 2013 na adresu Magistrát hlavního města Prahy, Odbor stavební a územního plánu, Jungmannova 29, 111 21 Praha 1.


Kompletní dokumentace je v listinné podobě připravena k nahlédnutí na Magistrátu HLMP, Jungmannova ulice 29, Praha 1, (kancelář č. 343 a 335), v elektronické podobě je dostupná na webu HLMP www.praha.eu.

Hlavní město se opět snaží umístit rozšíření letiště o paralelní dráhu a dálniční okruh v trase přes Suchdol a Dolní Chabry do tzv. krajského územního plánu (ZUR HLMP). Oba tyto záměry mohou mít v případě jejich realizace významný negativní vliv na život v naší městské části a jsou bohužel předkládány v podstatě ve stejné podobě, v které byly z podnětu občanů v letech 2010 a 2011 zrušeny rozhodnutím Nejvyššího správního soudu.

S ohledem na to, že přetrvávají obavy nad negativními dopady na životní prostředí a zdraví obyvatel v naší městské části a i v dalších okolních oblastech, je vhodné věnovat zvýšenou pozornost nyní zveřejněnému projednání změny aktualizace ZUR HLMP.
Každý může k oběma záměrům, jejich vyhodnocení z hlediska vlivu na životního prostředí a zdraví obyvatel i k celé aktualizaci ZUR HLMP podat v termínu do 18. prosince své písemné připomínky.

Další aktuální informace k této problematice naleznete na webu městské části v sekci územní plán.