HomeKandidáti pro komunální volby 15. a 16. října 2010 Kandidáti pro komunální volby 15. a 16. října 2010

Kandidáti pro komunální volby 15. a 16. října 2010

hejl.png


Ing. Petr Hejl

věk 51 let,
vystudoval elektrotechnickou fakultu ČVUT,
nyní vykonává funkci starosty a trochu podniká v oboru měřicích přístrojů,
bydlí v Horním Sedlci od roku 1987,
je ženatý a má tři děti, nemá psa ani kočku.


Mgr. Karel Kuna

věk 40 let,
vystudoval matematiku a biologii na Univerzitě Karlově,
kromě práce v oboru získával zkušenosti i jako novinář a reportér,

vydal také knížku povídek,

v současné době pracuje jako konzultant v nadnárodní IT společnosti,

v uplynulých čtyřech letech se angažoval ve prospěch zachování současného charakteru Suchdola, ve sporech o budoucí podobu dopravních staveb několikrát zastupoval vlastníky nemovitostí,

žije v bytovém komplexu Nad vltavským údolím,
je ženatý a má dvě děti.

kuna.jpg
horejs.jpg


Ing. Petr Hořejš

věk 50 let,
vystudoval ČZU, kde také pracoval jako asistent,
nyní pracuje jako středoškolský učitel angličtiny
a zastává funkci místostarosty,
na Výhledech žije od roku 1991,
má dvě děti.


Ing. Václav Vik

věk 49 let,
vystudoval stavební fakultu ČVUT Praha,
pracuje jako samostatný poradce v oblasti energetiky,
od roku 1989 bydlí na Novém Suchdole,
je ženatý, má jednu dceru,
od roku 2007 se zabývá problematikou negativního vlivu výstavby nové paralelní dráhy,
aktivně působí proti rozšíření ochranného pásma letiště na celé území Suchdola,
od roku 2008 je členem výboru občanského sdružení Občané proti hluku a emisím,
je připraven prosazovat zachování přijatelných podmínek bydlení na Suchdole.

vik.png
knappova.jpg


RNDr. Ludmila Knappová

věk 51 let,
vystudovala Matematickou fakultu UK,
později se věnovala pedagogické činnosti,
nyní učí matematiku na gymnáziu Jana Keplera,
je členkou Zastupitelstva,
vychovává čtyři děti,
vede smíšený pěvecký sbor "Suchdolské rádiovky".


Mgr. Marcela Blahnová

věk 61 let,
vystudovala Pedagogickou fakultu UK,
je speciální pedagog v suchdolské základní škole,
bydlí na Budovci,
má dvě děti.

vik.jpg
sefranek.jpg


Ing. Jan Šefránek

věk 68 let,
vystudoval stavební fakultu ČVUT,
pak pracoval jako architekt v Zambii,
později pak pracoval v dalších českých a britských poradenských společnostech v investiční výstavbě,
od roku 2009 pracuje jako poradce na "volné noze" (free-lanced),
v případě zvolení do Zastupitelstva by se rád angažoval,

kromě dopravních staveb,
též v problematice kanalizace na Budovci,
což je mu blízké i vzhledem k bydlišti,
bydlí v Horním Sedlci.


Bc. Magdalena Doubková

věk 35 let,
absolvovala bakalářské studium na Pedagogické fakultě UK,
je učitelkou na prvním stupni suchdolské základní školy,
bydlí v Horním Sedlci,
má jednoho syna, dva psy a šest akvarijních rybiček.
doubkova.jpg
skala.jpg


Ing. Zdeněk Skála

věk 56 let,
vystudoval stavební fakultu ČVUT,
projektuje ve stavebnictví,
je členem Zastupitelstva a předsedou Komise pro územní rozvoj a infrastrukturu,
bydlí na Starém Suchdole,
má tři děti.


Doc. Ing. Pavel Beneš, CSc.

věk 73 let,
vystudoval strojní fakultu ČVUT,
dříve přednášel na ČVUT, nyní je v důchodu,
aktivně pracuje ve sdružení Občané proti hluku a emisím,
je členem Zastupitelstva,
zdravý rozvoj Suchdola považuje za nejdůležitější pracovní náplň,
bydlí v Horním Sedlci,
má dvě děti.

 

benes.jpg
imlauf.jpg


Ing. Ondřej Imlauf

věk 31 let,
vystudoval informační technologie a management na BIV,
podniká v oboru laboratorní techniky,
je členem Finančního výboru,
bydlí v Novém Suchdole,
rád hraje fotbal,
má jednu dceru.

 

 


Bc. Jitka Kafková

věk 35 let,
vystudovala obor ošetřovatelství na lékařské fakultě UK,
pracuje jako sestra v ordinaci praktického lékaře 
a jako rekondiční masérka,
je koordinátor Mateřského klubu Rybička v Sedlci,
bydlí na Novém Suchdole,
má tři děti.

 

kafkova.jpg
kurka.jpg


Ing. Josef Kůrka

věk 49 let,
vystudoval stavební fakultu ČVUT,
pracuje v technické správě na ČZU,
je členem Komise pro územní rozvoj a infrastrukturu,
bydlí na Novém Suchdole,
má dvě děti.


Mgr. Marek Kreisl, LLM

věk 42 let,
vystudoval právnickou fakultu UK,
je advokátem v mezinárodní právní kanceláři,
je členem Komise pro územní rozvoj a infrastrukturu,
bydlí na Novém Suchdole,
má tři děti.

 

 

kreisl.jpg
hynek


Ing. Vladimír Hynek, CSc.

věk 68 let, vystudoval ČVUT, fakultu elektrotechnickou,
nyní jako důchodce pracuje na půl úvazku jako výzkumný pracovník na Vysoké škole chemicko-technologické,
pomáhá v komisi zdravotně-sociální a kulturní,
žije na Novém Suchdole,
má jednoho syna.