HomeOsm bodů pro Suchdol Osm bodů pro Suchdol

Osm bodů pro Suchdol

Mateřské školy a základní školaskoly

Podařilo se rozšířit mateřskou školku Gagarinova a školku K Roztokům, která má nové oddělení v budově základní školy, a díky tomu nyní do školek dochází 170 dětí, což je o třetinu více než v roce 2006.

naším cílem v dalším období je předškolní výchova dostupná pro všechny děti naší městské části

od září 2011 chceme rozšířit školku v Gagarinově ulici o dalších 50 míst a budeme podporovat miniškolky

 

Pro školy byly zavedeny stabilizační příspěvky pro pedagogy a grantové programy na podporu vzdělávání, v jejichž rámci mohou získat dodatečné prostředky na zajímavé projekty. Městská část v základní škole investovala do úprav vybraných učeben, modernizace počítačového vybavení včetně sítě a prosadila rozšíření kapacity školní družiny o 20 míst. Po celou dobu jsme se snažili motivovat vedení školy ke kvalitní výuce a aktivní spolupráci s rodiči v souladu s vizí prezentovanou ředitelem při jeho volbě. Jsme si vědomi, že přesto dochází v poslední době k úbytku suchdolských žáků a vzrůstá nespokojenost rodičů i učitelů se stavem základní školy. Ve snaze škole a jejím žákům pomoci jsme např. iniciovali průzkum společnosti Kalibro týkající se atmosféry ve škole, aktivně jsme se podíleli na činnosti školské rady.

kvalitní škola je jednou z hlavních priorit našich kandidátů

na vedení školy budeme požadovat zásadní zlepšení

škole chceme současně poskytovat maximální podporu pro nezbytné změny

naším cílem je kvalitní a atraktivní škola se širokou nabídkou školních i mimoškolních aktivit, kam by rodiče rádi posílali své děti

chceme, aby se naše škola zároveň stala komunitním centrem obce a místem pro vzdělávání nejen dětí, ale i dospělých

 

 

Kanalizace a komunikacekanal

Radnice hlavního města, v jejíž kompetenci je výstavba infrastruktury na celém území Prahy, přes veškerou naši snahu doposud nevyužila nabízené evropské dotace na vybudování kanalizace na Starém Suchdole, Výhledech, Horním Sedlci či části Budovce. Přitom jsme se aktivně zasadili o nalezení cesty, jak pro Suchdol podporu z evropských fondů získat.

vyvineme maximální tlak na očekávané nové vedení hlavního města, aby přestalo bojkotovat nabízené evropské dotace a kanalizace s následnou obnovou povrchů komunikací byla brzy postavenaParalelní dráha a dálnice přes Suchdol

letiste

Plány dálničního okruhu i paralelní dráhy v Ruzyni jsme pečlivě sledovali v každé fázi jejich přípravy. Vždy byl na správném místě slyšet náš hlas a uplatnili jsme oprávněné požadavky obyvatel Suchdola. Třikrát dal Nejvyšší správní soud našim námitkám za pravd

u. Díky tomu je Suchdol zase o něco blíž stavu, kdy se nebudeme muset strachovat o kvalitu našeho života, zdraví našich dětí a o ceny naši

ch domů a bytů. V Suchdole by se tak mohly i nadále stavět domy k bydlení místo hal a skladišť v území zamořeném exhalacemi a hlukem.

u obou, pro Suchdol likvidačních, záměrů budeme na všech úrovních i nadále nekompromisně uplatňovat práva obyvatel Suchdola na přijatelné životní prostředí a na ochranu jejich zdraví a majetku

Suchdol na rozcestí - ještě něco k paralelní dráze a okruhu ....

 


Místní doprava

doprava

V posledních letech v souvislosti se zvyšováním počtu obyvatel Suchdola a především okolních obcí neúnosně vzrostl provoz na Kamýcké. Řešení tohoto problému je vázáno na koncepční změny dopravy v severozápadní části pražské aglomerace.

 

Naším krátkodobým cílem je:

prosadit výstavbu kruhové křižovatky na Brandejsově náměstí

zasadit se o zřízení autobusové zastávky u Lidlu v Horoměřicích
zavést místní midibusovou linku, která by přivážela cestující ze vzdálenějších částí Suchdola, Lysolají a Sedlce ke stávajícím autobusovým zastávkám

Dlouhodobým cílem je:

vybudování mostu ze Sedlce do Troje a Bohnic pro vnitroměstskou automobilovou a hromadnou dopravu

odvedení projíždějících aut z Kamýcké např. do tunelu pod Kamýckou ulicíSpolupráce s Českou zemědělskou univerzitoučzu

Univerzita je dominantním prvkem Suchdola díky své velikosti, významu i jedinečnému areálu.

budeme usilovat o užší spolupráci se studenty a odborníky z univerzity při tvorbě příjemného prostředí na Suchdole např. při přípravě projektů na novou výsadbu stromů a stromořadí v suchdolských ulicích i na náměstích

chceme spolupracovat s naší univerzitou na programech vzdělávání dospělých, výuky jazyků, na řešení problematiky parkování v okolí univerzitního areálu apod.

budeme usilovat o větší dostupnost sportovních zařízení univerzity pro suchdolskou veřejnost

 Kultura a společenský život

kultura

Díky čtyřletému úsilí našich členů městská část společensky ožila. Vedle tradičních akcí jako jsou svatováclavské posvícení, představení Ochotných Suchdolníků či výstavy v Alšově kabinetu vzniklo mnoho nových, např. vítání občánků, Masopust, Suchdolský blešák, Klub náročného diváka, Čarodějnice, autorská čtení a besedy v místní knihovně...
chceme nadále ve spolupráci s místními spolky a sborem dobrovolných hasičů podporovat a rozvíjet společenský a kulturní život na Suchdole

chceme připomenout současníkům historii a významné obyvatele Suchdola

připravíme pomník anglickému letci generálu Rudolfu Pernickému, který dlouhá léta žil na VýhledechVolný čas, děti, dospělí a naši senioři

volny cas

Podařilo se vybavit hřiště na Výhledském náměstí i v areálu školy umělým povrchem, před dokončením je freestylové hřiště s U-rampou. Zasadili jsme se o rozšíření prostor knihovny i o rozšíření její provozní doby tak, aby ji mohly navštěvovat děti čekající na kroužky či odpolední vyučování.

budeme hledat vhodnou lokalitu pro hřiště na petanque a šachy

budeme prosazovat vybudování cyklostezky k sedleckému přívozu včetně revitalizace sedleckého potoka

připravíme rozšíření počtu stojanů na kola

budeme podporovat provoz pečovatelské služby pro naše seniory i kulturní činnost Horizontu

připravíme „hřiště" pro seniory s aktivizačními a rehabilitačními prvky

 


Aby se nám na Suchdole lépe žilolepezilo

Založili jsme tradici oblíbeného Selského trhu na Suchdole; V Suchdolské ulici bylo zřízeno stanoviště kontejnerů pro bio, elektro a velkoobjemový odpad. Byl rozšířen tým zajišťující údržbu chodníků i zimní úklid. Podařilo se obnovit zeleň podél části ulice Kamýcká, ozelenit hřiště V údolí a vysázet izolační zeleň mezi školou a autobusovou zastávkou. Podařilo se zlepšit informační obsah a vzhled Suchdolských listů i webových stránek městské části.

budeme usilovat o větší bezpečnost zvýšením přítomnosti jak městské, tak i státní policie v naší městské části

připravíme obyvatelům Suchdola možnost sledovat on-line jednání zastupitelstva

připravíme seznam suchdolských poskytovatelů služeb

 

 

 

 

Nejsme podřízeni žádné politické reprezentaci, budeme i nadále otevřeně a poctivě jednat se všemi suchdolskými spoluobčany, zodpovědnými představiteli hlavního města i představiteli dalších orgánů a organizací. Chceme i nadále prezentovat Suchdol jako sebevědomou a odpovědně jednající městskou část zastupovanou nezávislými představiteli.