HomeABY SE NA SUCHDOLE DOBŘE ŽILO ABY SE NA SUCHDOLE DOBŘE ŽILO

ABY SE NA SUCHDOLE DOBŘE ŽILO

SOS - dobře žilo

 • Ve spolupráci s novým vedením hl.m. Prahy, které nebude sabotovat výstavbu suchdolské infrastruktury, vybudujeme splaškovou kanalizaci na Budovci a Starém Suchdole; Trojkoalice pro Pražany, která kandiduje do Zastupitelstva hl.m. Prahy, má v programu dokončení výstavby kanalizace v celé Praze.
 • Zasadíme se, aby magistrátní odbor městského investora dokončil projektovou přípravu rekonstrukce komunikací v Budovci, Starém Suchdole a na Výhledech, aby pak následně mohla probíhat jejich obnova.
 • Na opravy chodníků a komunikací vyčleníme desetinu rozpočtu naší městské části.
 • Zajistíme převedení správy komunikací v Horním Sedlci z Technické správy komunikací (TSK) na městskou část; TSK zde v zimě nedostatečně uklízí sníh a v létě příliš neopravuje.
 • Připravíme informační kampaň k omezení spalování odpadků v kotlech, abychom mohli bez obav větrat po celý rok; předpisy v této věci neumožňují postihnout bezohledné sousedy.
 • Nadále budeme pravidelně uklízet ulice a snižovat tak prašnost.
 • Budeme nadále zlepšovat dopravní dostupnost celého Suchdola veřejnou dopravou; přestup na nádraží Podbaba je dobré využívat, ale nesmí to být nutnost.
 • Budeme nadále podporovat komunitní projekty jako jsou např. „Veřejná přírodní a naučná zahrada“, „Suchdolský sad“ (výsadba stromů čestných občanů na prostranství za kaplí sv. Václava) nebo „Obnova polní cesty s alejí do Horoměřic“.
 • Budeme pokračovat v projektu „Otevřená bezbariérová radnice“:
  • usnesení Rady a Zastupitelstva budeme nadále zveřejňovat na webu městské části;
  • na webu městské části budou dostupné všechny hospodářské smlouvy nad 100 tisíc korun.
 • Připravíme postupnou obnovu autobusových zastávek.