HomeSUCHDOL PRO VŠECHNY GENERACE SUCHDOL PRO VŠECHNY GENERACE

SUCHDOL PRO VŠECHNY GENERACE

 • Otevřená a dobře fungující škola je jedním z prvořadých cílů, k nimž směřujeme. Zajistíme:
  • rozšíření kroužků o další umělecké činnosti (hra na hudební nástroje, výtvarná výchova),SOS - pro generace
  • výuky cizích jazyků ve všech třídách, konverzace s rodilými mluvčími,
  • zdravou výživu ve školní kuchyni.
 • V mateřských školách udržíme místa pro všechny děti od tří let.
 • Postupně obnovíme a zmodernizujeme suchdolská dětská hřiště.
 • Podporujeme činnost výborně fungujícího stacionáře a pečovatelského domu Horizont.
 • Připravíme projekt dalšího domova pro seniory s pečovatelskou službou.
 • Připravíme projekt „Pietního území“ poblíž kaple sv. Václava.
 • Nadále budeme vyhlašovat granty pro podporu mládežnického sportu.
 • Podporujeme výstavbu nového fotbalového areálu TJ Slavoj Suchdol v ulici Na mírách.
 • Nadále budeme pomáhat suchdolskému Dirtparku.