HomeKandidáti pro komunální volby 10. a 11. října 2014 Kandidáti pro komunální volby 10. a 11. října 2014

Kandidáti pro komunální volby 10. a 11. října 2014

Petr Hejl

Ing. Petr Hejl

věk 54 let,
vystudoval elektrotechnickou fakultu ČVUT,
nyní vykonává funkci starosty a trochu podniká v oboru měřicích přístrojů,
od roku 1987 bydlí v Horním Sedlci,STAN

je ženatý a má tři děti, nemá psa ani kočku,

je členem hnutí Starostové a nezávislí.


RNDr. Ludmila Knappová

věk 55 let,
vystudovala Matematickou fakultu UK,
nyní učí matematiku na gymnáziu Jana Keplera,
je neuvolněná radní pro školství,
vychovává čtyři děti,

bydlí na Budovci,

vede suchdolský smíšený příležitostný pěvecký sbor.

Ludmila Knappová
Václav Vik


Ing. Václav Vik

věk 53 let,
vystudoval stavební fakultu ČVUT Praha,
nyní vykonává funkci zástupce starosty, pracoval  jako samostatný poradce v oblasti energetiky,
od roku 1989 bydlí na Novém Suchdole,
je ženatý, má dceru,
dlouhodobě se zabývá problematikou negativního vlivu výstavby nové paralelní dráhy,
aktivně působí proti rozšíření ochranného pásma letiště na celé území Suchdola,
od roku 2008 je členem výboru občanského sdružení Občané proti hluku a emisím,
prosazuje zachování přijatelných podmínek bydlení na Suchdole.


Ing. Věra Štěpánková, MBA

věk 46 let,


vystudovala zahraniční obchod na obchodní fakultě VŠE

a MBA na MÚVS/Sheffield Hallam University

konzultantka osobního rozvoje, koučka, lektorka,

má jednu dceru a čtyři kočky,

od roku 1972 bydlí na Budovci,

spoluzakladatelka o.s. Suchdol sobě,

organizátorka setkání Jogy smíchů v místní knihovně,

členka Ochotných Suchdolníků,

podílí se na přípravě Suchdolských listů.

Věra Štěpánková
Ondřej Imlauf


Ing. Ondřej Imlauf

věk 35 let,
vystudoval informační technologie a management na BIVŠ,
podniká v oboru laboratorní techniky,
je členem zastupitelstva a předsedou finančního výboru,
bydlí na Novém Suchdole,
rád hraje fotbal,

je ženatý a má dceru Anežku.


Ing. Andrea Hrobská Mináriková

věk 36 let,

vystudovala stavební fakultu ČVUT,

pracuje jako projektant vodních staveb

bydlí na Budovci a ráda by, aby Suchdol i nadále zůstal klidnou městskou částí, spojující pohodlné bydlení a okolní přírodu

volný čas využívá aktivně,

mezi záliby patří horská cyklo turistika, běh, příroda,

nad vším však vítězí rodina,

je vdaná a má dva syny.

Andrea Hrobská


Karel Kuna


Mgr. Karel Kuna

věk 44 let,
vystudoval matematiku a biologii na Univerzitě Karlově,
kromě práce v oboru získával zkušenosti i jako novinář a reportér,

vydal také knížku povídek,

je členem rady,

v současné době pracuje jako konzultant v nadnárodní IT společnosti,

v uplynulých čtyřech letech se angažoval ve prospěch zachování současného charakteru Suchdola, ve sporech o budoucí podobu dopravních staveb několikrát zastupoval vlastníky nemovitostí,

žije v bytovém komplexu Nad vltavským údolím v Horním Sedlci,
je ženatý a má dva sny.


Mgr. Magdaléna Doubková

věk 39 let,
vystudovala Pedagogickou fakultu UK a UJAK,

je členkou zastupitelstva,

je učitelkou na prvním stupni suchdolské základní školy,
bydlí v Horním Sedlci,
má syna a dceru,

dva psy a čtyři akvarijní rybičky.

Magdaléna Doubková
Petr Hořejš


Ing. Petr Hořejš

věk 54 let,
vystudoval ČZU, kde také pracoval jako asistent,
nyní pracuje jako středoškolský učitel angličtiny,
zastává funkci neuvolněného místostarosty,
na Výhledech žije od roku 1991,
má dvě děti.


Milada Tomková

věk 53 let,

ekonomka, nyní je v domácnosti,

vykonává funkci předsedkyně Školské rady při ZŠ M. Alše,

bydlí na Výhledech,

má dvě děti.

Milada Tomková
Zdeněk Skála


Ing. Zdeněk Skála

věk 60 let,
vystudoval stavební fakultu ČVUT,
projektuje ve stavebnictví,
je členem zastupitelstva a předsedou Komise pro územní rozvoj a infrastrukturu,
bydlí na Starém Suchdole,
má tři děti.


JUDr. Anna Šerých

věk 36 let,

právnička, toho času na mateřské dovolené,

bydlí v Horním Sedlci, na Suchdole jsem zakořenila

a není mi lhostejné, v jakém prostředí a komunitě

budou moje dvě dcery vyrůstat,

v Horním Sedlcižije rodina mého manžela již ve třetí generaci

a moc bych si přála, abychom mohli přispět

ke šťastnému životu v této nám drahé obci.

Anna Šerých
Michal Lokowicz


RNDr. Michal Lobkowicz

věk 50 let,

vystudoval Přírodovědeckou fakultu University Karlovy, obor geologie,

kromě gelologie se zabýval politikou, pracoval na Ministerstvu zahraničních věcí a byl ministrem obrany v úřednické vládě Josefa Tošovského,

v současnosti podniká,

ve volném čase se věnuje zahradničení, cyklistice, turistice, běhu, hokeji, cestování,

má tři syny a dvě kočky,

bydlí na Starém Suchdole.

 


Magdalena Turchichová

věk 54 let,

zdravotní sestra,

má dvě dcery a dva syny,

bydlí na Budovci,

spoluzakladatelka o.s. Betlém a Suchdol sobě,

členka Ochotných Suchdolníků.

Magdalena Turchichová

Pavel Beneš


Doc. Ing. Pavel Beneš, CSc.

věk 76 let,
vystudoval strojní fakultu ČVUT,
dříve přednášel na ČVUT, nyní je v důchodu,
aktivně pracuje ve sdružení Občané proti hluku a emisím,
je členem zastupitelstva,
zdravý rozvoj Suchdola považuje za nejdůležitější pracovní náplň,

vychoval dvě děti,

bydlí v Horním Sedlci.