Co se podařilo

zlepšujeme život na Suchdole...

Zlepšujeme život na Suchdole

 • postupně opravujeme chodníky a komunikace po výstavbě inženýrských sítí
 • zkvalitňujeme podmínky pro výuku ve škole
 • rozšiřujeme a modernizujeme dětská a workoutová hřiště
 • rozšiřujeme provoz a sortiment sběrného dvora
 • upravujeme a revitalizujeme okolí Suchdola
 • chráníme životní prostředí

spolupracujeme se sousedy...

Spolupracujeme se sousedy

 • s hlavním městem na výstavbě kanalizace, na rekonstrukcích chodníků a komunikací, na přípravě P+R parkoviště a prostoru pro vybudování nákupního střediska (typu Billa, Lidl, Penny apod.) u benzinové pumpy,
 • s obcemi Horoměřice a Únětice se podařilo prosadit vybudování zastávky autobusové linky 359 u Lidlu,
 • se sousedy spolupořádáme kulturní a společenské akce: Masopust, ples, Vítání jara, Slavnosti břehů

využíváme dotace a granty...

Využíváme dotace a granty

 • získali jsme dotace z EU ve výši 37 mil. Kč na akce za 64 mil. Kč
 • využíváme granty a dotace od hl.m. Prahy na sociální a vzdělávací aktivity v městské části
 • obdrželi jsme zpět 50 % nákladů na projekty připravené v rámci participativního rozpočtu

snižujeme náklady, hledáme úspory...

Snižujeme náklady, hledáme úspory

 • snížili jsme náklady o 21 % (4,4 mil. Kč) na výstavbu splaškové kanalizace připojené na ČOV v Roztokách, a to tím, že na rozdíl od hl.m. Prahy jsme mohli uplatnit odpočet DPH
 • získali jsme dotaci z EU ve výši 14,5 mil. Kč (cca 60 % nákladů) na výstavbu splaškové kanalizace, na rozdíl od hl.m. Prahy, které má na provozování kanalizace uzavřenu dlouhodobou smlouvu s Veolií, čímž nesplňuje podmínky přijetí dotací
 • transparentními výběrovými řízeními, koordinací staveb a kontrolou víceprací snižujeme celkové náklady staveb

podporujeme...

Podporujeme

 • pravidelná setkání rodičů s malými dětmi – Mateřský klub Rybička
 • suchdolské sportovní kluby
 • pedagogy v suchdolských školách formou darů a možností zajištění bydlení
 • činnost pečovatelské služby a stacionáře Centra pro seniory Horizont
 • Domov sv. Karla Boromejského v Řepích, kde je přednostně zajištěno lůžko pro suchdolské občany
 • pravidelná setkání seniorů - Klub aktivního stáří (KLAS)
 • činnost Sboru dobrovolných hasičů

investujeme...

Investujeme

 • do splaškové kanalizace v ulicích na Starém Suchdole, Horním Sedlci a Budovci (vybudováno 3,5 km stok za cca 70 mil. Kč)
 • do základní školy: zřízení nových tříd a školního klubu, studovny a multimediální učebny, kompletní rekonstrukce kuchyně, zateplování, modernizace učeben (akustika, osvětlení)
 • do postupných oprav a rekonstrukcí komunikací a chodníků
 • do nákupu techniky ke zlepšení životního prostředí- čisticí vůz na komunikace, elektromobil pro rozvoz obědů seniorům, multikára s kontejnery
 • do nákupu pozemku s hřištěm a pro budoucí tělocvičnu u školy
 • do přípravy dalších projektů: hřbitov u kaple sv. Václava, startovací byty, kulturní a komunitní centrum apod.

komunikujeme s občany...

Komunikujeme s občany

 • realizujeme projekt „Otevřená radnice“
 • usnesení rady a zastupitelstva jsou na webu městské části
 • sbíráme návrhy a informace od občanů přes e-mailovou adresu podnety@praha-suchdol.cz
 • oboustranně komunikujeme s občany mobilní aplikací „Moje obec“ a na Facebooku městské části
 • radnice je zpřístupněna i mimo úřední hodiny každý pracovní den
 • každý měsíc zveřejňujeme aktuální informace v „Suchdolské mozaice“
 • zapojujeme občany do zlepšení veřejného prostoru formou participativního rozpočtu
 • organizujeme setkání s občany v rámci různých témat

staráme se o naše školy

Staráme se
o naše školy

 • zajistili jsme místa v mateřských školkách pro všechny tříleté děti; suchdolské školky dobře fungují a nabízejí zajímavý program, aktivně zlepšují podmínky pro výchovu a přípravu dětí do školy, každým rokem se starají o více než 225 dětí
 • základní škola je vnímána pozitivně, opakovaně přijímá okolo 80 prvňáků, rozšířili jsme počet učeben, ve školních třídách a na chodbách jsme zahájili instalaci nového osvětlení a akustických panelů pro snížení hlukové zátěže
 • podporujeme základní školu v zavádění moderních prvků ve výuce, zřídili jsme novou učebnu dílen, opravili jsme všechny střechy, vyměnili a opravili okna, proběhlo zateplení školy
 • kompletní rekonstrukcí školní kuchyně jsme vytvořili podmínky pro kvalitnější stravování dětí, zrekonstruovali jsme atrium školy a školní hřiště pro potřeby školy, družiny i veřejnosti
 • koupili jsme pozemek s atletickým oválem pro novou sportovní halu pro žáky, družinu, sportovní oddíly i pro veřejnost

nadále chráníme Suchdol...

Nadále chráníme Suchdol

 • Spolu s dalšími pěti městskými částmi, čtyřmi ústavy AV ČR a občany se aktivně a zodpovědně bráníme proti špatnému vymezení paralelní dráhy letiště v Ruzyni v Zásadách územního rozvoje Prahy a zejména proti nadlimitnímu hluku na území městské části v případě rozšíření letiště.
 • Jak v poslední době ukazuje nárůst nočního leteckého provozu nad Suchdolem, zájmy letiště převažují nad ochranou zdraví obyvatel. Letiště nedodržuje platná omezení nočního provozu (počet startujících a přistávajících letadel za noc). Navíc záměr svého rozvoje projednávaný v letech 2006-2011 s obyvateli Suchdola jednostranně změnilo a nyní navrhuje zrušení příčné dráhy a přenesení veškerého leteckého provozu nad Suchdol. Nesouhlasíme s takto jednostranným přístupem neomezeného navyšování provozu.
 • Spolu s dalšími 12 obcemi a městskými částmi jsme se bránili rovněž vymezení trasy dálničního okruhu přes Suchdol. Nadále jsme přesvědčeni, že návrh na vedení dálnice s kamionovou přepravou přes jakoukoliv obec a podle plánů z poloviny minulého století je zcela nesprávný a neakceptovatelný způsob řešení dopravních problémů.

Nesouhlasíme s realizací obou těchto záměrů s neúnosnými negativními dopady na území Suchdola a považujeme to za nepřiměřený a neakceptovatelný zásah do životních podmínek obyvatel Suchdola, který bude ohrožovat jejich zdraví a omezovat je v běžném životě.

Naši kandidáti

Pavla Bradáčová

Ing. Pavla Bradáčová

34 let, webmaster Fakulty informačních technologií ČVUT

Narodila jsem se v Brně a na Suchdole žiji od svých tří let. Dětství mám jednoznačně spojené s lezením po stromech, běháním po polích a řáděním na kole. „Jít ven“ byla pro nás děti každodenní neodmyslitelná činnost. Z lezení po stromech se postupem času stalo lezení po horách. Běhání po polích se proměnilo v honbu za vzděláním. Suchdolský rajon jsem však neopustila a vystudovala zahradní a krajinnou tvorbu na České zemědělské univerzitě. Po práci na Ministerstvu zemědělství jsem zakotvila na ČVUT, kde jsem doteď.

Lítání po venku mi však chybělo, a proto jsme si s manželem pořídili dvě velmi živé děti, které nás obratem vrátily zpět do dětství. Suchdol se však za těch pětadvacet let změnil. „Holt, co se s tím dá dělat“, napadlo mě tenkrát.

Dá. A hodně.

Začala jsem tím, že jsme s manželem na Suchdole založili Kolektiv mladých hasičů. Stala jsem se také horlivou přispěvatelkou do Suchdolských listů, kde se s vámi dělím nejen o činnost místních úžasných hasičů, ale také o střípky ze života naší rodiny. V úsilí udržet Suchdol přátelský nepolevuji a aktivně se zapojuji do projektu Participativní rozpočet. Je to pro nás celkem nový projekt, ale jeho mimořádnost spočívá v tom, že vychází z přání nás Suchdoláků trochu si to tady vylepšit.

A jdeme do finále. Kandiduji za SOS. Proč? Jednoduše jsem přesvědčená, že toto sdružení a lidé v něm mají stejný cíl jako já: Umožnit našim dětem, aby i ony jednou mohly vzpomínat, jak bylo v dětství bezvadné „Jít na Suchdole ven“. Pojďme zabojovat společně.

Magdalena Doubková

Mgr. Magdalena Doubková

43 let, učitelka v základní škole M. Alše

Vystudovala jsem Pedagogickou fakultu UK a UJAK. V současné době pracuji jako učitelka na suchdolské základní škole. Moje povolání je pro mě zároveň i koníčkem. Díky škole jsem téměř denně v přímém kontaktu se suchdolskými dětmi, jejich rodiči a prarodiči. Právě díky dětem, coby nevyčerpatelným studnicím přání a inspirací, mám představu, jakým směrem by se měl Suchdol v budoucnu ubírat. Jsem si nicméně vědoma toho, že ne všechna přání jsou v podmínkách Suchdola realizovatelná.

Přes 20 let žiji ve spokojeném manželství. Máme již dospělého syna a školou povinnou dceru. Coby stávající členka suchdolského Zastupitelstva mám možnost spolupodílet se na vytváření a budování bezpečného, kulturně a sportovně podnětného prostředí, které nám naše městská část nabízí.

Krom již zmíněné profese se dále věnuji čtení, hudbě a amatérské gastronomii. Díky rodinným příslušníkům jsem fanynkou fotbalu a rugby. Na Suchdole bydlím přes čtvrt století a neměnila bych. Suchdol pro mě není pouze místo pro adresu trvalého bydliště, ale čtvrť, kterou jsem si zamilovala pro zdejší přírodu, dobré mezilidské vztahy a snadnou dostupnost do centra Prahy.

Petr Hejl

logo Starostů a nezávislých

Ing. Petr Hejl

58 let, starosta městské části, podnikatel,
člen hnutí Starostové a nezávislí

Vystudoval jsem elektrotechnickou fakultu ČVUT a od počátku devadesátých let podnikám v oboru měřicí techniky. Již přes třicet let bydlím v Horním Sedlci a spolu s manželkou se nám zde podařilo vychovat tři šikovné děti. Od roku 2014 jsem příznivcem hnutí Starostové a nezávislí. Díky vaší podpoře a podpoře mojí rodiny jsem v čele Suchdola již dvanáct let. Za mého vedení se nám podařilo navýšit kapacitu školek, takže už řadu let je v nich místo pro všechny tříleté děti, a to přesto, že mladých rodin s dětmi v Suchdole přibývá.

Díky dotacím z fondů EU ve výši přes 37 mil. korun jsme zateplili bytové domy, školu a radnici, a tím snížili náklady na vytápění. Zajistili jsme pro 1 000 suchdolských rodinných domů a zahrad kompostéry pro likvidování zeleného odpadu přímo v místě jeho vzniku. Pořídili jsme zametací stroj na snížení prašnosti v našich ulicích a zakoupili eletromobil pro rozvoz obědů našim seniorům. V Horním Sedlci jsme postavili přes 1 300 metrů stok splaškové kanalizace, aby se na ni mohlo připojit přes 70 rodinných domů. Po výstavě nebo obnově inženýrských sítí jsme opravili povrchy komunikací a chodníků v celkové délce přes 3,3 km. Pro zachování unikátního zahradního charakteru naší městské části jsme vysázeli v suchdolských ulicích a podél okolních cest přes 250 stromů.

Vážíme si naší okolní přírody, a proto již řadu let mohou suchdolští občané bezplatně odevzdávat odpad do kontejnerů na stanovišti v Suchdolské ulici.

Vypsali jsme architektonickou soutěž na návrh nového hřbitova u kaple sv. Václava a na novou sportovní halu u ZŠ pro rozšíření možností sportování dětí.

Iniciovali a vybudovali jsme pomník generálmajorovi Rudolfu Pernickému, nositeli Řádu Bílého lva, příslušníku Československé armády v Anglii, účastníku výsadku Tungsten za 2. sv. války a politickému vězni za komunismu.

Každoročně organizujeme v knihovně, na radnici a pod širým nebem desítky besed, přednášek, setkání a společenských akcí, abychom se mohli vzájemně potkávat, odpočívat a žít v Suchdole.

Znáte mne už řadu let a s týmem šikovných kandidátů jsme připraveni věnovat své schopnosti péči o Suchdol.

Petr Hořejš

Ing. Petr Hořejš

58 let, středoškolský učitel angličtiny

Se svou ženou a dvěma dětmi žiji od roku 1991 na Výhledech. Vystudoval jsem fytotechnický obor na České zemědělské univerzitě, kde jsem následně pracoval jako technik a jako asistent. Po absolvování doplňujícího pedagogického studia na Pedagogické fakultě University Karlovy jsem začal učit angličtinu na střední škole, po čase k této práci přibyly ještě kurzy angličtiny ve firmách.

Kromě práce učitele jsem také od roku 2002 členem Zastupitelstva MČ Praha-Suchdol, kde jsem za ta léta prošel mnoha funkcemi.

Být zastupitelem mi umožňuje být informován o všech dobrých, ale někdy i méně dobrých aktivitách, které se buď přímo, nebo nepřímo týkají Suchdola. Jsem rád za možnost tyto aktivity do jisté míry ovlivňovat. To je také hlavní důvod, proč bych chtěl v Zastupitelstvu intenzivně pracovat i v příštím volebním období. Stále výrazněji se totiž prosazují tendence směřující k výraznému zhoršení životního prostředí a života na Suchdole. Pokud jde o životní prostředí, patří naše městská část k jedněm z nejlepších v Praze a byla by velká škoda, aby o toto prvenství některými neuváženými kroky přišla.

Andrea Hrobská Mináriková

Ing. Andrea Hrobská Mináriková

40 let, investiční koordinátorka přípravy a realizace liniových staveb

Narodila jsem se v Litoměřicích, kde jsem strávila dětství, a mládí završila maturitní zkouškou na gymnáziu. s elánem natěšeného studenta ČVUT jsem se přestěhovala do pražské čtvrti Bubeneč. Studium fakulty stavební mi kromě titulu a praxe přihrálo do cesty i manžela, se kterým jsme si vybrali skvělé místo pro život - pražský Suchdol - a stali se rodiči dvěma synům. Na Suchdole spokojeně žijeme přes 12 let, našli jsme zde přátele. Záleží mi na místě, kde žijeme, kde vyrůstají naše děti a kde, doufám, jednou i ony založí své rodiny. Jako bývalá hráčka basketbalu a běžkyně na 1500 metrů vím, co znamená týmová spolupráce a běh na dlouhou trať. Jsem autorizovaný inženýr v oboru Stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství, léta jsem projektovala v dané oblasti. V současné době pracuji jako investiční koordinátor přípravy a realizace liniových staveb na území hl. m. Prahy.

S městskou částí Praha-Suchdol spolupracuji od roku 2013, nejprve jako člen Komise pro územní rozvoj a infrastrukturu, od roku 2014 také jako člen zastupitelstva. Vždy je co zlepšovat, dá to úsilí, námahu a často je to dlouhodobá záležitost. Mám radost z toho, že rozvoj městské části Praha-Suchdol jde stále dopředu. Je zde fungující občanská vybavenost, udržuje se rodinný charakter zástavby, dbá se o přírodní hodnoty a tradice, máme tu bezpečno, a to i díky Vám, občanům, kteří dáváte svůj hlas Sdružení občanů Suchdola, jehož součástí mohu být i já.

Domov je místem, kde žijeme, odpočíváme a čerpáme energii. Mojí snahou je, aby Suchdol takovým místem byl i nadále, a aby okolní příroda, kterou máme na dosah, v každém z nás zanechala radost.

Ondřej Imlauf

Ing. Ondřej Imlauf

39 let, podnikatel

Od narození v roce 1978 žiji na Novém Suchdole. Naše rodina je se Suchdolem spjatá od 20. let minulého století, kdy moji praprarodiče koupili pozemek na Novém Suchdole. V padesátých letech se rodina přestěhovala na Suchdol natrvalo. Po sametové revoluci můj otec spoluzaložil na Suchdole první soukromý obchod, kde proběhla i první veřejná zabijačka. Na Suchdole jsem chodil  do mateřské školy "u lesa", prošel základní školou až do devítky. Civilní službu jsem odkroutil také na Suchdole, na Akademii věd v Ústavu chemických procesů, moc rád na to vzpomínám. Při zaměstnání jsem vystudoval Vysokou školu finanční a správní a Bankovní institut VŠ, obor informatika a management. Přes dvanáct let podnikám v oboru laboratorní techniky pro stavebnictví.

S manželkou Lucií, která spoluzaložila kavárnu Kravál na větvi a vtiskla tak přívětivější tvář budově radnice, vychováváme dvě báječné dcery. Mezi mé koníčky patří sport (fotbal), péče o krajinu, historie, lesnictví, rybníkářství, amatérské vinařství, hraní si s legem a traktory…

V současném volebním období jsem zastupitelem a předsedou Finančního výboru naší obce. Jako předseda Finančního výboru, který kontroluje hospodaření obce, jsem se snažil o konstruktivní dialog se všemi členy a vždy jsem hledal společný konsenzus. Myslím, že o plánovaném dálničním okruhu skrz naší obec můžeme vést vzrušené diskuse, ale na všem ostatním bychom se měli domluvit a táhnout za jeden provaz tak, aby to pro Suchdol bylo výhodné.

Kromě práce ve finančním výboru jsem mimo jiné veřejně projevil nesouhlas se stavem sportovního areálu Sokola, což mělo za  následek započetí spolupráce obce a Sokola, na jejímž konci byla výstavba malého fotbalového hřiště s umělou trávou. Proto i nadále budu podporovat sport a hlavně  výstavbu nové sportovní haly a přilehlého areálu, kde budou moci sportovat školní děti i veřejnost. Za sebe Vám pak můžu slíbit, že se budu snažit, aby měl Suchdol šmrnc, budu nadále používat selský rozum a podporovat dobré myšlenky. Rozhodně nemám v plánu vylepšovat hospodářský výsledek developerských projektů na úkor obce a jejích obyvatel. Jsem otevřen diskuzi i otázkám. Pokud bude kdokoliv z Vás, suchdolských občanů, chtít něco vědět z dění obce, může se na mě obrátit. A nebojte se zeptat, vždyť s některými z Vás se znám od plenek :)

"Budu dobývat ztracené iluze a kopat za krásnější, zdravější a barevnější Suchdol"

Ludmila Knappová

RNDr. Ludmila Knappová

59 let, učitelka matematiky na Gymnáziu Jana Keplera

Narodila jsem se v Bubenči a nyní již 23 let bydlím na Suchdole. Vystudovala jsem teorii pravděpodobnosti na MFF UK, ale skoro celý svůj profesní život se věnuji vzdělávání, nejdříve vysokoškolských, posléze středoškolských studentů. Více než 16 let učím matematiku na Gymnáziu Jana Keplera.

S manželem jsme se sem přistěhovali na jaře 1995 a od té doby tu vychovali čtyři báječné děti. Suchdol se od začátku stal mou láskou na první pohled. Nejen pro jeho poklidnou atmosféru, venkovský a přirozeně generovaný ráz zástavby, ale i pro místní sousedskou sounáležitost. Kouzlo Suchdola spočívá v tom, že je zde jak na skok do přírody, tak na skok do Prahy.

Do suchdolského aktivního života jsem se zprvu zapojila desetiletou organizací Lyžařské školičky pro děti, poté jsem založila a organizuji dodnes aktivní pěvecký sbor „Suchdol zpívá“ a v posledních deseti letech se snažím ku prospěchu obce přispět rolí zastupitelky a radní.

Miluji hory a volnou nespoutanou krajinu, a proto je pro mě Suchdol malým zázrakem nádherného místa pro život uprostřed romantické krajiny, lehce dostupného z centra města. Cítím, že tyto hodnoty by byly výstavbou dálničního okruhu přes Suchdol nenávratně zničeny, a proto jsem přesvědčena, že stojí za to je hájit do posledního dechu. Nevzdávat se a vytrvat v boji za záchranu našeho krásného, poklidného, dobrým duchem sousedství prodchnutého Suchdola, kde se nám tak dobře žije.

Karel Kuna

Mgr. Karel Kuna

48 let, manažer IT projektů

Vystudoval jsem matematiku a biologii na Univerzitě Karlově. Jak to bylo v devadesátých letech běžnější než dnes, vyzkoušel jsem si různé práce, jako třeba novináře v tiskové agentuře a v týdeníku. Hodně mi to dalo, i když jsem se nakonec zase vrátil k oboru a dnes už mnoho let pracuji na projektech v oblasti IT.

Naši bydlí v Bubenči nedaleko Kulaťáku, a tak jsem to na Suchdol vždycky měl blízko, lákalo mě to sem hlavně na kole – odměnou za vyšlapání obávaného kopce od Vltavy byl výlet v nádherné příměstská krajině. Když jsme pak se ženou hledali bydlení v Praze blízko přírody, bylo všechno jasné. Nikdy jsme stěhování na Suchdol nelitovali. Nejen díky přírodě, ale i lidem, kteří tu tvoří dobrou partu a jde jim o totéž, co nám – aby Suchdol byl i v budoucnu tak pěkný jako dnes a jeho spojení s okolní krajinou zůstalo neporušené. Věřím, že je to hodnota nejen pro nás Suchdoláky, ale pro všechny Pražany.

Máme štěstí, že žijeme v krásné městské části. Stůjme si za ní.

Gabriela Lněničková

logo Piratské strany

Ing. Gabriela Lněničková, MBA

39 let, projektová manažerka, ekonomka,
kandidátka do Zastupitelstva hl.m. Prahy za Českou pirátskou stranou

Pocházím z jižních Čech a v Praze žiji od roku 1997. Vystudovala jsem Vysokou školu ekonomickou v Praze. Poté jsem absolvovala MBA program na Anglo-American University, který zaštiťuje Chapman University v Kalifornii, USA. V současnosti pracuji jako projektová manažerka v mezinárodním obchodě. Jsem mezinárodní mistryní a bývalou reprezentantkou ČR v šachu.

Jsem spoluzakladatelkou a členkou rady neziskové organizace Platforma za kvalitní dopravní infrastrukturu se zaměřením na dopravní stavby www.rozumnadoprava.cz Ve spolupráci s odborníky a zástupci několika městských částí usiluji o nalezení optimálního řešení Pražského okruhu s důrazem na ochranu životního prostředí a vyloučení tranzitní kamionové dopravy z Prahy.

Kandiduji také do Zastupitelstva hl.m. Prahy za Pirátskou stranu. Chtěla bych zlepšit komunikaci s magistrátem a dalšími městskými částmi při spolupráci na strategických projektech jako např. výstavba kanalizace, vybudování záchytného parkoviště, tramvajová trať, atd.

Jsem vděčná, že mohu se svou rodinou žít na Suchdole. Přestože nejsem rodilá Suchdolačka, Suchdol jsem si zamilovala a přeji si, aby nadále zůstal krásnou a zdravou městskou částí pro rodinný i společenský život.

Michal Lobkowicz

RNDr. Michal Lobkowicz

54 let, podnikatel

Vystudoval jsem geologii na Přírodovědecké fakultě University Karlovy. Po studiích jsem několik let pracoval jako geolog, ale rok 1989 mě vrhl do víru politického dění. V letech 1992 až 2002 jsem byl poslancem Parlamentu ČR, pracoval jsem na Ministerstvu zahraničních věcí a byl ministrem obrany v úřednické vládě Josefa Tošovského. Dnešní „velká politika“ mě již neláká, naopak mi přijde smysluplné pracovat v místě bydliště.

Po odchodu z politiky jsem začal podnikat a svůj pracovní čas dělím mezi finanční poradenství, aktivity v zemědělství, správu nemovitostí a manažerská školení.

Ve volném čase se věnuji rodině, cyklistice, turistice, běhu, hokeji, cestování, mám tři syny a dceru.

Spolu s kolegou jsem založil a organizuji tradiční Suchdolský Citycross, první akci svého druhu v Česku.

Bydlím na Starém Suchdole, který považuji za nejlepší místo na bydlení, kousek od města, a přitom na vesnici. Budu se zasazovat o to, aby Suchdol byl i nadále krásným, příjemným a bezpečným místem k žití pro nás i pro naše děti.

Robert Marek

Robert Marek

49 let, projektový manažer

Vystudoval jsem Graphic design/ New media na Foothill College v Kalifornii. Na Suchdole žiji od roku 2014, kde se ženou vychováváme dvě báječné děti. Přes 20 let jsem byl poradcem a manažerem pro dodavatelské řetězce - specializace SAP program, v Silicon Valley v nově vzniklých společnostech, ale i v Siemens, Carl Zeiss Meditec a Hewlett Packard. Celý život mě však provázel sport. Vyzkoušel jsem skoro všechny, ale nakonec jsem zakotvil u sportu, pro nás Čechy v tu dobu trochu neobvyklého, a to baseballu. Většinu těchto deseti let jsem odehrál za tehdy velice úspěšný tým extraligy Kovo Praha. Nejkrásnější časy ale byly, když jsme si s klukama u základní školy mohli zahrát fotbal nebo hokej s tenisákem. Takové vyžití bych chtěl dopřát nejen svým dětem, ale i těm ostatním, kteří milují sport. Přál bych jim, aby je jejich rodiče nemuseli na tyto aktivity vozit daleko autem. Snažím se tuto možnost dětem a dospělým zprostředkovat i tím, že zde vedu několik sportovních skupin.

Od začátku jsem přesvědčený, že Suchdol je perfektním místem pro život rodin s dětmi. Není to pro mě jen fráze. Když jsem se po více jak dvaceti letech vracel z daleké ciziny zpět do Čech, hned jsem věděl, že chci sem. Že tady chci vychovávat své děti a podporovat je v jejich sportovním nadšení.

I z tohoto důvodu jsem založil sportovní oddíl parkouru pro děti z místní základní školy a stal se členem Komise pro výstavbu nové multisportovní haly na Suchdole. Mým hnacím motorem je zlepšení místních sportovních podmínek a zachování zdravého životního prostředí. Věřím, že společnými silami se nám podaří vybudovat krásný sportovní stánek pro všechny suchdolské nadšence.

Zdeněk Skála

Ing. Zdeněk Skála

64 let, projektant ve stavebnictví

Narodil jsem se v roce 1953 v Praze na hranici Kobylis a Libně. Město tam končilo a začínal venkov. Ta krajina se dávno změnila a z Kobylis je pár domečků kolem stanice metra. Na Suchdole jsem našel, i když vědomě nehledal, krajinu svého dětství. Bydlíme tady, moje žena a já a naše tři děti od roku 1987, kdy jsme po 5 letech dokončili přestavbu domu. Domek jsme přestavovali svépomocí, stavba se k zoufalství mé ženy strašlivě vlekla, ale já jsem za tu dobu alespoň nasbíral po Suchdole spoustu kamarádů. Na Suchdole naše děti vyrostly a dvě z nich mají to štěstí, že tu bydlí se svými rodinami, a my máme tedy blízko vnoučata.

Celý profesionální život po ukončení ČVUT jsem strávil jako projektant pozemních staveb, po roce 1989 už ne jako zaměstnanec, ale jako OSVČ. V průběhu času jsem byl společníkem v jedné projekční a jedné stavební firmě a jsem členem představenstva další organizace, která se zabývá správou nemovitostí.

Po sametové revoluci jsem zahájil mohutnou politickou kariéru kooptací do Zastupitelstva tehdy Prahy 6 Suchdola. Tento vrchol jsem nikdy nepřekonal a ani se o to ani nikdy nepokusil. Politika na místní úrovni má smysl, je vidět a odpovědný jste lidem, kteří vás znají, a vy většinou znáte je. Strany a jejich sekretariáty jsou vám upřímně ukradené a spravedlivě řečeno vy jim taky.

Na kariéru to není, ale můžete se ráno klidně dívat do zrcadla.

Kandiduji do Zastupitelstva naší městské části s lidmi, se kterými se někdy hádám, někdy nesouhlasím, ale kterých si lidsky vážím a vím, že máme většinou na budoucnost Suchdola a samozřejmě, promiňte, i horního Sedlce, stejný názor. Hlavní problémy, notoricky známé, jsou vrchnostensky vnucený městský okruh v trase z rok 1926 a letiště bez jasných limitů, které by ohraničovaly počet letů a tedy i zatížení naší městské části hlukem.

Členem zastupitelstva jsem byl po většinu volebních období po revoluci.

Suchdol se tu dobu změnil, je už víc městem než vesnicí a stěhují se sem noví lidé, kteří tady nemají kořeny. Myslím ale, že jejich motivace je stejná jako v mé generaci naplavenin – tedy bydlet v části města, která je blízko centra, ale s přírodou a vztahy jako na vsi. Jsem rád, že u nás existuje a skvěle pracuje Sbor dobrovolných hasičů, několik pěveckých sborů a že se slaví posvícení a hraje ochotnické divadlo. Může se tomu říkat občanská společnost, ale to není podstatné, důležité je, že to zdejší lidi na mnoha úrovních a přirozeně spojuje a dělá to z nás místní patrioty.

Městská část Praha Suchdol je dobré místo pro život a chci pracovat na tom, aby tak zůstala i v budoucnosti.

Věra Štěpánková

Ing. Věra Štěpánková, MBA

50 let, lektorka a konzultantka osobního rozvoje

Vystudovala jsem zahraniční obchod na obchodní fakultě VŠE a v roce 2005 jsem dokončila studium MBA na MÚVS/Sheffield Hallam University.

Po 20 letech v manažerských pozicích u zahraničních farmaceutických společností již od roku 2013 pracuji jako lektorka, konzultantka osobního rozvoje a koučka.

Mám dospělou dceru, kočku a psa.

Na Budovci bydlím nepřetržitě od roku 1972. Mám ráda Suchdol a lidi, kteří zde žijí. A protože ráda organizuji a obecně ráda „dávám lidi dohromady“, založili jsme v roce 2005 občanské sdružení Suchdol Sobě a začali organizovat akce jako např. Suchdolské (p)osvícení, Noc s Andersenem, čarodějnice, masopust, Čapkovská setkání apod. V roce 2002 jsem se přidala do suchdolského příležitostného pěveckého sboru, v roce 2004 jsme založili divadelní soubor Ochotní Suchdolníci.

Protože se ráda směji, a ještě raději rozdávám radost, organizuji v suchdolské knihovně či v létě na komunitní zahradě setkání Jógy smíchu.

Moje životní heslo je: „S úsměvem jde všechno líp!“

V končícím volebním období 2014-18 jsem si jako neuvolněná místostarostka vzala na radnici kromě jiného na starosti rozjezd participativního rozpočtu. Naše městská část byla jednou z prvních, kde mohli občané přicházet s návrhy a kde o jejich realizaci také sami rozhodovali. Také jsme, díky zvolenému způsobu organizace, městskou částí s nejnižšími náklady na zajištění tohoto procesu. Mimo to jsem se nejrůznějšími žádostmi o dotace či granty snažila vylepšit dle možností vypsaných výzev a grantů rozpočet městské části. Nebylo toho málo. Podařilo se získat dotaci na rekonstrukci Kyzlíkovy stezky s naučnými a herními prvky, která spojuje Suchdol a Únětice. Dalším dílčím úspěchem bylo získání dotace pro třídy základní školy na interaktivní představení Divadelta s tématy šikany nebo problému návykových látek. V těchto měsících v městské části probíhá série přednášek s tématem prevence kriminality a pro Suchdoláky je možnost bezplatného právního servisu, oboje je hrazené z grantu získaného od hlavního města.

Milada Tomková

Milada Tomková

57 let, ekonomka

Pocházím z Prahy 6 – Břevnova, od roku 1990 žiji na Suchdole, kam jsem se přestěhovala za manželem, zdejším rodákem. Po absolvování obchodní akademie na Vinohradech jsem pracovala v různých zaměstnáních, kde jsem mohla využít jednu z mých hlavních zálib – češtinu a cizí jazyky (redakce novin a časopisů). Zajímám se o sport, ke kterému jsme s manželem vedli i oba naše syny, kteří se mu aktivně věnují (lední hokej, fotbal), a o šití (patchwork).

Od roku 2009 jsem členkou Školské rady při ZŠ M. Alše v Praze-Suchdole, kde jsem předsedkyní.

Přála bych si, aby Suchdol zůstal příjemným místem s krásným, nevratnými zásahy neporušeným prostředím, kde se dobře žije.

Václav Vik

Ing. Václav Vik

57 let, zástupce starosty

V roce 1989 jsem se přestěhoval z Českého ráje na Nový Suchdol. Tato změna pro mne nakonec nebyla tak výrazná, jak jsem si představoval, a to hlavně díky podobě Suchdola, jeho obyvatelům a přírodě v  bezprostředním okolí městské části. Po studiu na Stavební fakultě ČVUT Praha jsem pracoval jako projektant, stavební technik, vedoucí provozu tepelných zdrojů a poté jako poradce v oblasti energetických zdrojů nejprve v odborné firmě a následně samostatně jako OSVČ. Nyní jsem zástupcem starosty a v této funkci jsem se zabýval zejména přípravou staveb, výstavbou a provozem kanalizace, dotacemi a rekonstrukcí škol. Ve svém profesním životě jsem získal zkušenosti s prací ve velkých státních firmách, soukromých společnostech i v rodinné firmě a nyní i v úřadu naší městské části.

Zvýšený provoz a aktivita letiště v roce 2005, kdy poprvé představilo svůj plán na letiště „bez omezení“, mne přimělo, abych se blíže seznámil s dopravní problematikou a zapojil se do řešení problémů městské části. Nejdříve jsem se snažil věci ovlivnit v rámci aktivit občanů Suchdola, nyní se i jako zástupce starosty snažím o zachování dlouhodobě přijatelných podmínek pro bydlení na Suchdole, zejména v souvislosti s výstavbou nové paralelní dráhy a navrhovaným rozšířením ochranného hlukového pásma.

Jsem ženatý, mám jednu dceru. Mezi mé záliby patří horská turistika a cestování, lyžování, procházky se psem, houbaření, volný čas většinou trávím s rodinou.

Záleží mi na budoucnosti Suchdola a jsem připraven prosazovat a hájit zájmy jeho obyvatel. Jsem přesvědčen, že pro řešení problémů Suchdola je důležitá poctivá práce a odpovědný přístup.

Stále jsou hodnoty, za které stojí za to bojovat.

Náš program

Prvořadým cílem našeho sdružení je zachování a rozvoj rezidenčního rázu Suchdola a Sedlce, ochrana doposud kvalitního životního prostředí i pro další generace.

 • pro lepší život
  na Suchdole

  Pro lepší život na Suchdole

  • Dokončíme poslední části kanalizace, tím zmizí historický dluh na veřejném vybavení Suchdola.
  • Požadujeme změnu územního plánu, která u plánovaného parkoviště P+R na Výhledech umožní vybudovat nezbytné zázemí a nákupní centrum.
  • Podpoříme nápady a aktivitu našich občanů formou participativního rozpočtu a projektů, jako jsou např. komunitní zahrada, Ukliďme Česko – ukliďme Suchdol.
  • Dále rozvineme koncept „otevřené radnice“ zejména o moderní komunikační prostředky. Nasloucháme Vašim názorům, vítáme Vaše podněty.
  • Budeme pokračovat v přípravě domu se startovacími byty a v modernizaci bytových domů městské části.
  • Vybudujeme v Suchdole nový veřejný prostor - pietní místo u kaple svatého Václava podle návrhu z architektonické soutěže.
 • Suchdol pro
  všechny generace

  Suchdol pro všechny generace

  • Nadále udržíme v mateřských školách místa pro všechny děti od tří let a připravíme program podpory výchovy a hlídání dětí starších dvou let.
  • Nadále budeme podporovat otevřenou a dobře fungující školu.
  • Budeme pokračovat ve zlepšování prostředí ve třídách.
  • Připravíme novou sportovní halu a zmodernizujeme atletický ovál pro děti ze základní školy i ostatní suchdolské sportovce.
  • Podpoříme spolupráci mezi školou a suchdolským DDM pro zajištění kvalitních uměleckých a sportovních kroužků i dalších zájmových aktivit.
  • Nadále budeme podporovat vznik a rozvoj venkovních sportovišť.
  • Budeme pokračovat v obnově a modernizaci suchdolských dětských hřišť.
  • Nadále budeme podporovat činnost dobře fungující pečovatelské služby Centra pro seniory Horizont.
  • Rozšíříme podporu a usnadníme péči o seniory v jejich domovech.
 • na Suchdole
  to žije

  Na Suchdole to žije

  • Vybudujeme komunitní centrum se společenským sálem v nástavbě radnice pro pravidelná setkávání všech generací.
  • Zachováme suchdolské tradice, bez posvícení, masopustu, plesu, čarodějnic, Čertobraní a dětských dnů si Suchdol už neumíme představit!
  • Podpoříme i další sousedské aktivity, jako je Suchdolský betlém, Alšoviny, Restaurant Day.
  • Podpoříme naše hasiče, v roce 2020 spolu oslavíme 130 let od založení suchdolského sboru.
  • Podpoříme i místní fotbalisty, v roce 2021 spolu oslavíme 100 let od založení oslavy oddílu kopané TJ Slavoj Suchdol.
  • Nadále budeme připravovat výstavy v Alšově kabinetu. Díky zdejším výstavám můžeme poznávat historii Suchdola, ale také tvorbu suchdolských sousedů.
  • Nadále budeme podporovat vzdělávací aktivity místní veřejné knihovny a její spolupráci se školou. Knihovna již není skladištěm knih, ale místem, kde se toho spoustu děje a kam chodí rádi Suchdoláci všech generací.
 • chráníme Suchdol

  Chráníme Suchdol

  • Budeme hájit Suchdol před dopady nepřiměřeného rozvoje letiště. Protože ochranné hlukové pásmo prakticky chrání letadla před lidmi, a ne obyvatele před hlukem a navrhované rozšíření pásma by umožnilo násobný nárůst leteckého provozu. s tím nesouhlasíme, a proto i nadále budeme usilovat o Suchdol bez OHP a současně budeme požadovat závazná omezení hluku z leteckého provozu.
   Další informace k referendu a rozšíření letiště jsou na webu městské části: www.praha-suchdol.cz/letiste
  • Budeme nadále podnikat kroky na ochranu Suchdola před dálničním okruhem a pro podporu přípravy Regionální trasy, která chrání Prahu před kamiony.
  • Odmítneme nepřiměřenou zástavbu území bez dostatečné občanské vybavenosti (školy, hřiště, obchody,…) v oblasti Sedlce, v souladu s územním plánem podporujeme zachování zahradního charakteru městské části.
  • Budeme usilovat o vybudování záchytného parkoviště P+R před Suchdolem u benzinové pumpy na Výhledech, které přispěje k omezení průjezdu vozidel přes městskou část po Kamýcké ulici.
  • V souvislosti s plánovanou výstavbou tramvajové trati na Suchdol budeme kategoricky požadovat kvalitní místní dopravní obslužnost všech částí Suchdola elektrobusy a kvalitní zastávky s parkováním pro kola.

Volební brožura Sdružení občanů Suchdola (SOS) ke stažení (pdf)

Na co se ptáte

Podporují nás

 • Prof. RNDr. Václav Hampl, DrSc.

  senátor za Suchdol, předseda Výboru pro záležitosti EU, profesor fyziologie na 2.LF, emeritní rektor Univerzity Karlovy

  Ve volbách do zastupitelstva Suchdola podporuji Sdružení občanů Suchdola v čele s úspěšným a zkušeným starostou Petrem Hejlem. Petra řadu let osobně znám a i z naší politické spolupráce vím, že pro Suchdol dýchá, ať už se jedná o problematiku paralelní dráhy, silničního okruhu nebo bytové, vzdělávací, sportovní nebo kulturní infrastruktury. Proto budu rád, když ve volbách opět dáte svůj hlas Sdružení občanů Suchdola.

 • Mgr. David Marek, Ph.D.

  ekonom

  Vedení obce není o programech politických stran, ale především o znalosti lokálních problémů a snaze je poctivě řešit. Na Suchdole se žije dobře a velkou zásluhu na zlepšování podmínek má dosavadní činnost Sdružení občanů Suchdola. Za to si zaslouží poděkování a podporu do dalšího období.

 • MUDr. Pavel Šnajdr, Ph.D.

  lékař

  Myslím, že za SOS je za minulá období, kdy opakovaně vedlo radnici, vidět odvedená práce. Rozhlédnu-li se jako občan Suchdola po naší obci, vidím mnoho pozitivního. Z dřívější doby např. nástavbu MŠ Gagarinova, z novější rekonstrukce inženýrských sítí, konečně dokončovanou kanalizaci, nová hřiště, fungující komunitní zahradu. Z pohledu mojí profese, kdy jsem několik let pracoval na Suchdole jako praktický lékař, také oceňuji služby, které zajišťuje Centrum Horizont pro suchdolské spoluobčany díky grantům od naší obce.  V neposlední řadě je pro mne také velmi důležitá slušnost, s jakou zastupitelé SOS komunikují s názorovými oponenty. Nebavilo mne číst v Suchdolských listech agresivní články bez věcné argumentace. Zastupitelé SOS nebyli autory takovýchto příspěvků. I proto mají mou podporu.

 • Matěj Forman

  výtvarník a divadelník

  Pro mě už dříve a pak po minulých volbách bylo vaše zvolení nadějným důkazem, že umíme ještě ocenit, kdo dělá svou práci pro lidi a pro obec poctivě a se snahou obohatit nás a ne sebe.

  Děkuji za přítomnost mezi lidmi, otevřenost při osobních setkáních, nepovýšenost, poctivost, pracovitost a lidský přístup k lidem kolem.

  Moc zdravím a přeji nám další poctivou, moudrou a nepovýšenou "radnici" s vámi a vaším týmem.